סקרים ושקרים

13/09/2019
מתוך 13 סקרים השבוע עוצמה יהודית עברה את אחוז החסימה ב-11 וב-2 אחרים קיבלה 2.9%. לכן כל ההכרזות של ראשי מפלגות יריבות על כך שאין לעוצמה יהודית שום סיכוי זה פשוט תעמולה שקרית שנועדה למשוך חלק מהמצביעים. והעובדה שבצורה כזאת הם יכולים לגרום לאיבוד קולות ולהקטנת "מחנה הימין" לו הם כביכול דואגים לא מעניינת אותם באמת.
uzit.co.il/inside_page_base.asp?CategoryName = polls2019_2

החלטה תקדימית

11/09/2019
סודני יקבל מעמד קבע בלי מסמכים נדרשים.חשיבותו המרכזית של פסק הדין, הוא בפרק העוסק "בזכות לחיי משפחה בראי ההגירה בעידן הגלובלי", בו הפנתה השופטת את תשומת הלב לכך שבעידן הגלובלי, יש לתת חשיבות לעקרונות מתחום דיני המשפחה במסגרת דיני ההגירה.

הבראת המנגנון הבירוקרטי

04/09/2019
Когда говорят об Израиле, часто вспоминают об израильской бюрократии.
Которая топит любое дело в рутине бюрократических проволочек и задержек, которая всемогуща и мучит всю страну и всех его граждан.
Почему???
Всё дело в том, что она (бюрократия) обычно оказывает услуги тем, кто никак эти услуги не заработал.
Если же он да, заработал и заслужил их, то… только благодаря ей, этой бюрократии.
Ведь это она воспитала, взяла на работу, помогла добиться успехов и т.д.
И получается, что мы все, граждане Израиля изначально обязаны израильской бюрократии.
И мы ещё чего-то хотим от неё?!
Да мы и так по уши в долгу перед бюрократическим аппаратом страны!
Что нам ещё нужно от него?!
В результате любое дело застревает надолго в различных министерствах, учреждениях и кабинетах.
Так есть что делать?
Существует возможность как-то изменить ситуацию?
Кэн!
Работать на страну, а не на бюрократию!
Служить народу, а не бюрократическому аппарату!
Но мы и так работали и служили стране и народу!
Что от нас надо?!
Возможно, все и так работали и служили стране и народу, но это происходило в рамках бюрократической системы.
Т.е. мы отрабатывали свой прежний долг перед бюрократией, и.. вновь получали от неё что-то, опять увязали в долгах перед бюрократическим аппаратом.
Так надо служить стране и народу, не отрабатывая прежние долги, а как свободные люди, делая это вне бюрократической системы.
Сразу перейти полностью в этот режим невозможно, но постепенно вводить его элементы…
Почему нет?
И что это изменит?
Мы не можем в момент изменить природу бюрократической системы.
Но работая как свободные люди, мы образуем где-то там, наверху некий фонд.
И любой человек, согласившийся помочь нам, в том числе государственный чиновник, желая того или не желая, может подключиться к этому фонду.
Делая нам что-то, помогая нам, он как бы отдаёт нам долг из этого фонда.
В результате фонд расширяется и в нём появляется нечто и для этого чиновника.
Т.е. любой, согласившийся сделать что-то для него, помочь ему в чём-то, расширит этот фонд, в этом фонде появится нечто и для него.
И т.д.
И одним из результатов этого станет медленное, постепенное перерождение бюрократии в нечто гораздо более здоровое и полезное для страны и её граждан.
Ш. Ратев