כישלון המו"מ

19/02/2019
משא ומתן עם הבית היהודי והאיחוד הלאומי התפוצץ. ראשי המפלגות האלה בכלל לא באו. עוצמה יהודית הסכימה לעוד ועוד ויתורים, אבל זה לא הספיק. בסוף גם מאשימים את עוצמה יהודית בכשלון השיחות. חוץ מזה, בבית היהודי רבים מתנגדים לבלוק כזה. נראה האם יהיה איחוד כלשהו או צירוף מועמדים אטרקטיביים עד מחר.

חלוקת מקומות

12/02/2019
הבית היהודי והאיחוד הלאומי מנסים להגיע להסכם ואז לנהל משא ומתן עם אלי ישי ולהחליט, האם לצרף גם את עוצמה יהודית.
ערוץ 20 פרסם מידע לפיו במקרה של הקמת בלוק של ארבעת המפלגות עוצמה תקבל רק 2 מקומות ברשימה ואילו הבית והאיחוד – 4 כל אחת( למרות שלעוצמה יהודית יש יותר תומכים מלכל אחת מהמפלגות האלה).
יותר מאוחר ערוץ 7 הודיע, שעוצמה יהודית דורשת 3 מקומות ברשימה: הרביעי, השישי והתשיעי.
עד תאריך הגשת הרשימות לוועדת הבחירות נשאר שבוע.

הסתננות

11/02/2019
בחוות הדעת של מנדלבליט אשר התייחסה לסוגיה העקרונית של האפליה, נכתב כי לעמדתו, קבלן שמשווק דירות שנבנות על אדמות המדינה, לא יכול לסרב למכור דירה לבני זוג, רק בשל מוצאם.
רק שינוי החוקים ועידוד ההגירה יאפשרו לכל עם לחיות בחופש ובבטחון במדינה משלו.